En spørreundersøkelse blant 150 tidligere kursdeltagere ble presentert på EAPC-kongressen i København i mai.

Ti norske leger fikk i april diplom for fullført Nordic Specialist Course in Palliative Medicine.

Her er en liste over godkjente utdanningssteder til Kompetanseområde palliativ medisin pr desember 2014.

Fagrapporten om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt ble overlevert fra Helsedirektoratet til helse- og omsorgsministeren den 16. mars.

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Undervisningsopplegget er utviklet av en arbeidsgruppe i Norsk forening for palliativ medisin. Modulene er utarbeidet til bruk i internundervisning for utdanningskandidater i Kompetanseområde palliativ medisin, men kan være nyttige for alle leger og sykepleiere som arbeider med palliasjon. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Helsedirektoratet.  

Velkommen til nettbasert undervisning i palliativ medisin

Det forutsettes medlemskap i Den norske legeforening.

Medlemskontingenten er fastsatt til kr 300,- per år. Beløpet innbetales til konto 3790 11 32470 i Sparebanken Vest. Kontoens adresse er: Norsk forening for palliativ medisin v/kasserer Eva Søderholm, Solkroken 6, 4050 Sola.