Nordic Specialist Course in Palliative Medicine blir arrangert for 7. gang med oppstart i september 2015. Kurset strekker seg over to skoleår og avsluttes i april 2017. Kurset har 36 plasser som fordeles mellom de fem nordiske land.

Spesialforeningene for palliativ medisin i de nordiske land har utarbeidet en felles, toårig kursutdanning i palliativ medisin.

Norsk forening for palliativ medisin har i mange år arbeidet for en formalisering av legers kompetanse i palliasjon.

Informasjon om koder og takster

Det forutsettes medlemskap i Den norske legeforening.

Medlemskontingenten er fastsatt til kr 300,- per år. Beløpet innbetales til konto 3790 11 32470 i Sparebanken Vest. Kontoens adresse er: Norsk forening for palliativ medisin v/kasserer Eva Søderholm, Solkroken 6, 4050 Sola.