Velkommen til Landskonferansen i palliasjon 12.-14. september 2018 i Bodø. 

Registrering åpner 4. januar 2018.

Frist for innsendelse av abstracts til foredrag og postere er 1. april 2018.

I dag fikk helseminister Bernt Høie overlevert NOU 2017: 16: "På liv og død- palliasjon til alvorlig syke og døende"

Helsedirektoratet endrer kodingen for behandling i regi av palliative sentre fra tilstandskoding til særkoding i 2018. Særkodene er nå publisert. 

Se lenke til Særkoder for 2018:

https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/serkoder

Foreningen for barnepalliasjon FFB inviterer til åpent folkemøte om den lindrende omsorgen for alvorlig syke og døende etter at Palliasjonsutvalget legger fram sin innstilling (NOU) den 20. desember. Hvordan ønsker vi at omsorgen for alvorlig syke og døende barn, og unge og deres familier skal ivaretas? Foreningen for barnepalliasjon FFB har satt sammen et panel med Norges fremste helsepolitiske talspersoner som kommer fra Helse og omsorgskomiteen. Møtet er på Litteraturhuset i Oslo den 15. januar 2018 kl 19-21.

Les mer:

https://barnepalliasjon.no/nar-barn-dor/

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Undervisningsopplegget er utviklet av en arbeidsgruppe i Norsk forening for palliativ medisin. Modulene er utarbeidet til bruk i internundervisning for utdanningskandidater i Kompetanseområde palliativ medisin, men kan være nyttige for alle leger og sykepleiere som arbeider med palliasjon. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Helsedirektoratet.  

Velkommen til nettbasert undervisning i palliativ medisin

Det forutsettes medlemskap i Den norske legeforening.

Medlemskontingenten er fastsatt til kr 350,- per år. Beløpet innbetales til konto 3790 11 32470 i Sparebanken Vest. Kontoens adresse er: Norsk forening for palliativ medisin v/kasserer Endre Røynstrand  Skiferveien 6  4823 Nedenes.

Nytt fra 2016 er at man også kan betale via VIPPS: I søkefeltet skriver du 39815 eller Norsk Foreining for Palliativ Medisin. Husk å skrive navnet ditt som melding.