Medlemsnummeret i NFPM er det samme som medlemsnummeret i Legeforeningen. Dette til orientering, for det må oppgis ved registrering til 9th World Research Congress of the EAPC in Dublin.

Den 14. landskonferansen i palliasjon går av stabelen i byens største konferansehotell Clarion Hotel Energy, Stavanger 14.-16. september 2016 . 

Rapporten fra forsøksordningen Kompetanseområde palliativ medisin ble sendt fra Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet i mai i år.

Velkommen til årsmøte i NFPM torsdag 19. november 2015 kl 18 på Clarion Hotel Energy i Stavanger.

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Undervisningsopplegget er utviklet av en arbeidsgruppe i Norsk forening for palliativ medisin. Modulene er utarbeidet til bruk i internundervisning for utdanningskandidater i Kompetanseområde palliativ medisin, men kan være nyttige for alle leger og sykepleiere som arbeider med palliasjon. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Helsedirektoratet.  

Velkommen til nettbasert undervisning i palliativ medisin

Det forutsettes medlemskap i Den norske legeforening.

Medlemskontingenten er fastsatt til kr 300,- per år. Beløpet innbetales til konto 3790 11 32470 i Sparebanken Vest. Kontoens adresse er: Norsk forening for palliativ medisin v/kasserer Endre Røynstrand  Skiferveien 6  4823 Nedenes.