Kjære lesere!  Piltasten over viser til undermenyer

Spesialforeningene for palliativ medisin i de nordiske land har utarbeidet en felles, toårig kursutdanning i palliativ medisin. Kurspakken består av seks moduler i løpet av to skoleår.  Første kull med tretti leger i hele Norden startet sin utdannelse høsten 2003. Til nå har ca 50 norske leger deltatt på kurset. Nytt, toårig kurs starter i september 2013, med søknadsfrist 15. mars. Informasjon om kurset, oppdatert kursprogram og søknadsskjema er vedlagt her.

 Det nordiske kurset eller tilsvarende teoretisk utdanning kreves for å oppnå godkjenning i forsøksordningen med Kompetanseområde palliativ medisin. Søkere som ønsker å delta i denne forsøksordningen, vil bli prioritert til plass på kurset. Detaljert regelverk for kompetanseområdet ligger på Helsedirektoratets nettsider (se 

http://helsedirektoratet.no/helsepersonell/spesialistomradet/delprosjekter/palliativ-medisin/Sider/default.aspx )

Norsk forening for palliativ medisin har i mange år arbeidet for en formalisering av legers kompetanse i palliasjon. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en forsøksordning med Kompetanseområde palliativ medisin (KPM) i 2011-14. Et kompetanseområde defineres som et velavgrenset medisinsk fagområde som griper inn i tre eller flere spesialiteter. I vedlegget til høyre presenteres de første erfaringene fra KPM.

På generalforsamlingen 20.september 2012 ble det valgt nytt styre for perioden 2012-2014. Styremedlemmene har bakgrunn fra palliativ medisin, anestesi/smertebehandling, onkologi og allmennmedisin.

Informasjon om koder og takster