Landskonferansen er nå godkjent som videre- og etterutdanningskurs for en rekke spesialiteter.

28.05.16: Vi minner om at avgiften til Landskonferansen går opp fra og med 1. juni.

Den 14. landskonferansen i palliasjon går av stabelen i byens største konferansehotell Clarion Hotel Energy, Stavanger 14.-16. september 2016 . 

Regjeringen oppnevnte 11. mai 2016 et utvalg som skal utrede palliasjonsfeltet. Utvalget ledes av Stein Kaasa.

Medlemsnummeret i NFPM er det samme som medlemsnummeret i Legeforeningen. Dette til orientering, for det må oppgis ved registrering til 9th World Research Congress of the EAPC in Dublin.

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Undervisningsopplegget er utviklet av en arbeidsgruppe i Norsk forening for palliativ medisin. Modulene er utarbeidet til bruk i internundervisning for utdanningskandidater i Kompetanseområde palliativ medisin, men kan være nyttige for alle leger og sykepleiere som arbeider med palliasjon. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Helsedirektoratet.  

Velkommen til nettbasert undervisning i palliativ medisin

Det forutsettes medlemskap i Den norske legeforening.

Medlemskontingenten er fastsatt til kr 300,- per år. Beløpet innbetales til konto 3790 11 32470 i Sparebanken Vest. Kontoens adresse er: Norsk forening for palliativ medisin v/kasserer Endre Røynstrand  Skiferveien 6  4823 Nedenes.