Nordic Specialist Course in Palliative Medicine blir arrangert for 7. gang med oppstart i september 2015. Kurset strekker seg over to skoleår og avsluttes i april 2017. Kurset har 36 plasser som fordeles mellom de fem nordiske land.

Sluttrapporten fra forsøksordningen Kompetanseområde palliativ medisin er nå publisert. Det skal nå besluttes hvordan Helsedirektoratet vil håndtere rapporten.

Spesialforeningene for palliativ medisin i de nordiske land har utarbeidet en felles, toårig kursutdanning i palliativ medisin.

Norsk forening for palliativ medisin har i mange år arbeidet for en formalisering av legers kompetanse i palliasjon.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Det forutsettes medlemskap i Den norske legeforening.

Medlemskontingenten er fastsatt til kr 300,- per år. Beløpet innbetales til konto 3790 11 32470 i Sparebanken Vest. Kontoens adresse er: Norsk forening for palliativ medisin v/kasserer Eva Søderholm, Solkroken 6, 4050 Sola.