Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

32 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Det 7. internasjonale seminaret til PRC og EAPC RN 5.-7. oktober 2017

I oktober arrangeres et internasjonalt klinisk svært relevant forskningsseminar ved Radiumhospitalet – hold av datoen allerede nå!

Kollektivmedlem EAPC

Som medlem av NFPM er du kollektivmedlem av EAPC. Her kan du lese om om hvordan du registererer deg.

"A key to my survival"

Helgen 17.- 19. mars arrangerte NFPM kurs i etikk, kommunikasjon, veiledning og mestring for leger som arbeider i palliativ medisin på Røros. Axel Carlberg, som flere kjenner fra Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin, var leid inn som foredragsholder.

Nå er det tid for å betale medlemskontingent for 2017

Medlemskontingenten for 2017 er kr 350. Beløpet innbetales til konto 3790 11 32470. Du kan og betale med VIPPS: I søkefeltet skriver du 39815 eller Norsk Foreining for Palliativ Medisin. Husk å skrive navnet ditt som melding.

8. Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin

Nordic Specialist Course in Palliative Medicine blir arrangert for 8. gang med oppstart i september 2017. Søknadsfrist: 15. mars 2017.

Hold av datoen 17.-19. mars 2017!

16.01.17: Vi har fortsatt ledige plasser på kurset, forlenget påmeldingsfrist 01.02.17.

NFPM inviterer til kurs i etikk, kommunikasjon, veiledning og mestring for leger som arbeider i palliativ medisin. Kurset vil foregå på Røros.

17.12.16: Påmelding starter nå, se egen lenke for informasjon:

https://sites.google.com/site/roeroskursetnfpm/ 

Påmeldingsfrist: 15.01.16. Vinterfestspillene på Røros arrangeres samme helg. Vi anbefaler Kavlikonserten 2017 Skyggebilder i Røros kirke fredag 17. mars kl 18. http://www.vinterfestspill.no/                    

Nytt styre i NFPM 2016-2018

Nytt styre i NFPM 2016-2018 valgt på årsmøtet 14. september i Stavanger.

Evaluering av tjenestetilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg

Sintef har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en evaluering av tjenestetilbudet til personer med behov for lindrende behandling. Evalueringen har lagt særlig vekt på å vurdere innhold, kvalitet og tilgjengelighet til lindrende behandling fra tjenesteutøvernes perspektiv.

Begreper med tilknytning til palliasjon

Norsk Palliativ Forening (NPF) og Norsk forening for palliativ medisin (NFPM) har utarbeidet en ordliste for å klargjøre ulike ord og begreper i eller med tilknytning til fagfeltet palliasjon.

Pallipedia, en engelsk ordliste innen palliasjon

The International Association for Hospice and Palliative Care's (IAHPC) har nylig publisert Pallipedia, en gratis online ordliste innen palliasjon. 

Årsmøte NFPM 2016

Velkommen til årsmøte 2016 i NFPM onsdag 14. september kl 17 på Clarion Hotel Energy i Stavanger. Møterom "Opportunity".

Landskonferansen i palliasjon 2016 – godkjent som kurs i Legers videre- og etterutdanning

Landskonferansen er nå godkjent som videre- og etterutdanningskurs for en rekke spesialiteter.

Palliasjonsutvalget

Regjeringen oppnevnte 11. mai 2016 et utvalg som skal utrede palliasjonsfeltet. Utvalget ledes av Stein Kaasa.

Registrering til 9th World Research Congress of the EAPC in Dublin

Medlemsnummeret i NFPM er det samme som medlemsnummeret i Legeforeningen. Dette til orientering, for det må oppgis ved registrering til 9th World Research Congress of the EAPC in Dublin.

Kompetanseområde palliativ medisin

Rapporten fra forsøksordningen Kompetanseområde palliativ medisin ble sendt fra Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet i mai i år.

Årsmøte i NFPM 2015

Velkommen til årsmøte i NFPM torsdag 19. november 2015 kl 18 på Clarion Hotel Energy i Stavanger.

Program for Onkologisk Forum 2015

Nå er programmet for NFPM sin parallellsesjon under årets Onkologisk Forum i Stavanger 19. og 20. november klart.

Landskonferansen i palliasjon 2016

28.05.16: Vi minner om at avgiften til Landskonferansen går opp fra og med 1. juni.

Den 14. landskonferansen i palliasjon går av stabelen i byens største konferansehotell Clarion Hotel Energy, Stavanger 14.-16. september 2016 . 

Den danske Forening for Palliativ Indsats arrangerer nasjonal kongress

25.-26. september 2015 avholder den danske Forening for Palliativ Indsats den 8. nasjonale kongress på Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia.

Betydningen av Nordisk spesialistkurs for utviklingen av palliasjon i Norden

En spørreundersøkelse blant 150 tidligere kursdeltagere ble presentert på EAPC-kongressen i København i mai.

32 sider. Side 1 av 2

Til våre lesere:

Denne nettsiden er under oppdatering i forbindelse med Legeforeningens omlegging til nytt grensesnitt. Vi beklager at deler av nettsidens innhold er ufullstendig.