Landskonferansen i palliasjon 12.-14. september 2018

Velkommen til Landskonferansen i palliasjon 12.-14. september 2018 i Bodø. 

Registrering åpner 4. januar 2018.

Frist for innsendelse av abstracts til foredrag og postere er 1. april 2018.

Her finner du mer informasjon om arrangementet:

http://landskonferansenipalliasjon.no/