Landskonferansen i palliasjon 12.-14. september 2018

Velkommen til Landskonferansen i palliasjon 12.-14. september 2018 i Bodø.

Her finner du mer informasjon om arrangementet:

http://landskonferansenipalliasjon.no/