Landskonferansen i palliasjon 12.-14. september 2018

22.03.18: Konferansen er nå fullbooket. For spørsmål eller for å bli satt på venteliste, ta kontakt på post@kongress.no

Vi minner om frist for innsendelse av abstracts til foredrag og postere som er 1. april 2018.

Her finner du mer informasjon om arrangementet:

http://landskonferansenipalliasjon.no/