Landskonferansen i palliasjon 2016 – godkjent som kurs i Legers videre- og etterutdanning

Landskonferansen er nå godkjent som videre- og etterutdanningskurs for en rekke spesialiteter.

Landskonferansen i palliasjon 2016 – godkjent som kurs i Legers videre- og etterutdanning

Landskonferansen er nå godkjent som videre- og etterutdanningskurs for en rekke spesialiteter, inkludert som emnekurs i palliativ medisin for spesialiteten allmennmedisin og valgfritt kurs for kompetanseområdet aldres- og sykehjemsmedisin. Konferansen er også godkjent som kurs for indremedisin, generell kirurgi, onkologi og gynekologi. Vi venter på svar fra spesialitetskomiteen i anestesiologi og i geriatri.

Les mer om kurset her http://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=31218

Påmelding: http://landskonferansenipalliasjon.no/