"Når et barn dør"- åpent møte på Litteraturhuset i Oslo den 15. januar

Foreningen for barnepalliasjon FFB inviterer til åpent folkemøte om den lindrende omsorgen for alvorlig syke og døende etter at Palliasjonsutvalget legger fram sin innstilling (NOU) den 20. desember. Hvordan ønsker vi at omsorgen for alvorlig syke og døende barn, og unge og deres familier skal ivaretas? Foreningen for barnepalliasjon FFB har satt sammen et panel med Norges fremste helsepolitiske talspersoner som kommer fra Helse og omsorgskomiteen. Møtet er på Litteraturhuset i Oslo den 15. januar 2018 kl 19-21.

Les mer:

https://barnepalliasjon.no/nar-barn-dor/