ONKOLOGISK FORUM 2018

Onkologisk Forum arrangeres i Bergen 15. og 16. november 2018.

For påmelding og program: https://onkologiskforum.org/
PÅMELDINGEN ER ÅPNET!

Norsk Forening for Palliativ Medisin vil også i år ha egen paralellsesjon - program kommer snart.

I forbindelse med forumet, utlyses to forskerpriser som også kan være aktuelle for våre medlemmer: Kolbjørn Brambanis forskerpris og Ung Forsker 2018 (ref. vedlegg)

OM ONKOLOGISK FORUM

Dyktige fagfolk fra hele landet bidrar til at Onkologisk Forum er en ettertraktet møteplass for alle som jobber med kreft. Det årlige arrangementet bidrar til faglig påfyll og møter med industrien. Styret sørger for at programmet blir variert og at aktuelle temaer innen diagnostikk, behandling, forskning og oppfølging av kreft synliggjøres.