Tid for å betale medlemskontingent 2018

Det er no sendt ut informasjon om innbetaling av medlemskontingent for 2018.

Informasjon om innbetaling finn du her: Heimesida NFPM, høgre kolonne under "Bli medlem i NFPM"

NFPM sendte ut medlemsbrev 1/2018 som e-post 14. mars 2018. Dersom du ikkje har fått det til din e-post, er e-postadressa vi har feil eller ikkje registrert og du mottar ikkje informasjon frå NFPM. Det er då fint om du kan senda den e-postadressa du vil bruka til  kasserer.nfpm@gmail.com  slik at du mottek den infomasjonen vi sender ut.