Om oss

NFPMs virksomhet ivaretas av et styre på 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges på generalforsamlingen for en periode på to år. Styrets sammensetning skal gjenspeile medlemmenes ulike spesialiteter og geografiske spredning. Styret for 2016-2018 ble valgt på generalforsamlingen i Stavanger 14.09.16.

Styret for 2016-2018 består av Siri Brelin (leder), Endre Røynstrand (kasserer og medlemsansvarlig), Peder Broen (sekretær), Kari Margrethe Larsen (vara, høringsansvarlig), Siri Steine, Anne-Tove Brenne (nettansvarlig), Bjørg Sjøblom (vara), Nina Elisabeth Hjorth og Birthe Lie Hauge (høringsansvarlig).

Det forutsettes medlemskap i Den norske legeforening.

Medlemskontingenten er fastsatt til kr 350,- per år. Beløpet innbetales til konto 3790 11 32470 i Sparebanken Vest. Kontoens adresse er: Norsk forening for palliativ medisin v/kasserer Endre Røynstrand  Skiferveien 6  4823 Nedenes.

Nytt fra 2016 er at man også kan betale via VIPPS: I søkefeltet skriver du 39815 eller Norsk Foreining for Palliativ Medisin. Husk å skrive navnet ditt som melding.