Om oss

Om oss

NFPMs virksomhet ivaretas av et styre på 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges på generalforsamlingen for en periode på to år. Styrets sammensetning skal gjenspeile medlemmenes ulike spesialiteter og geografiske spredning. Styret for 2016-2018 ble valgt på generalforsamlingen i Stavanger 14.09.16.

Årsmøte 2017 ble avholdt 15. november i Oslo. Siri Brelin gikk av som leder. Anne-Tove Brenne ble valgt som ny leder fram til neste valg i september 2018. Styret for 2016-2018 består av Anne-Tove Brenne (leder)Siri Brelin (nestleder), Endre Røynstrand (kasserer og medlemsansvarlig), Peder Broen (sekretær), Kari Margrethe Larsen (vara, høringsansvarlig), Siri Steine, Bjørg Sjøblom (vara), Nina Elisabeth Hjorth (nettansvarlig) og Birthe Lie Hauge (høringsansvarlig).

Det forutsettes medlemskap i Den norske legeforening.

Medlemskontingenten er fastsatt til kr 350,- per år. Beløpet innbetales til konto 3790 11 32470 i Sparebanken Vest. Kontoens adresse er: Norsk forening for palliativ medisin v/kasserer Endre Røynstrand  Skiferveien 6  4823 Nedenes.

Nytt fra 2016 er at man også kan betale via VIPPS: I søkefeltet skriver du 39815 eller Norsk Foreining for Palliativ Medisin. Husk å skrive navnet ditt som melding.

Vi prøver aktivt å arbeide for å styrke palliasjonsvilkårene i Norge: Styret i NFPM har i vår sendt inn 5 høringssvar.