Styret

NFPMs virksomhet ivaretas av et styre på 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges på generalforsamlingen for en periode på to år. Styrets sammensetning skal gjenspeile medlemmenes ulike spesialiteter og geografiske spredning. Styret for 2016-2018 ble valgt på generalforsamlingen i Stavanger 14.09.16.

Årsmøte 2017 ble avholdt 15. november i Oslo. Siri Brelin gikk av som leder. Anne-Tove Brenne ble valgt som ny leder fram til neste valg i september 2018. Styret for 2016-2018 består av Anne-Tove Brenne (leder)Siri Brelin (nestleder), Endre Røynstrand (kasserer og medlemsansvarlig), Peder Broen (sekretær), Kari Margrethe Larsen (vara, høringsansvarlig), Siri Steine, Bjørg Sjøblom (vara), Nina Elisabeth Hjorth (nettansvarlig) og Birthe Lie Hauge (høringsansvarlig).

member

Anne-Tove Brenne

Leder
Arbeidssted: St. Olavs Hospital HF

member

Siri Hagen Brelin

Nestleder
Arbeidssted: Sykehuset Østfold

member

Kari Margrethe Larsen

Medlem
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk
Telefon: 77 62 60 00

member

Birthe Lie Hauge

Medlem
Arbeidssted: Helse Stavanger HF

member

Siri Steine

Medlem
Arbeidssted: Akershus universitetssykehus HF

member

Peder Broen

Medlem
Arbeidssted: Trondheim kommune

member

Endre Røynstrand

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for somatikk Kristiansand
Telefon: 37 01 40 00

member

Nina Elisabeth Hjorth

Medlem
Arbeidssted: Haukeland universitetssykehus
Telefon: 55974525

member

Bjørg Sjøblom

Varamedlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF