Styret

NFPMs virksomhet ivaretas av et styre på 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges på generalforsamlingen for en periode på to år. Styrets sammensetning skal gjenspeile medlemmenes ulike spesialiteter og geografiske spredning. Styret for 2016-2018 ble valgt på generalforsamlingen i Stavanger 14.09.16.

Styret for 2016-2018 består av Siri Brelin (leder), Endre Røynstrand (kasserer og medlemsansvarlig), Peder Broen (sekretær), Kari Margrethe Larsen (vara, høringsansvarlig), Siri Steine, Anne-Tove Brenne (nettansvarlig), Bjørg Sjøblom (vara), Nina Elisabeth Hjorth og Birthe Lie Hauge (høringsansvarlig).

member

Siri Hagen Brelin

Leder
Arbeidssted: Sykehuset Østfold

member

Kari Margrethe Larsen

Medlem
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk
Telefon: 77 62 60 00

member

Birthe Lie Hauge

Medlem
Arbeidssted: Stavanger Universitetssjukehus

member

Siri Steine

Medlem
Arbeidssted: Akershus universitetssykehus

member

Peder Broen

Medlem
Arbeidssted: Saupstad legesenter

member

Endre Røynstrand

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for somatikk Kristiansand
Telefon: 37 01 40 00

member

Nina Elisabeth Hjorth

Medlem
Arbeidssted: Haukeland universitetssykehus
Telefon: 55974525

member

Bjørg Sjøblom

Varamedlem
Arbeidssted: Sykehuset Hamar

member

Anne-Tove Brenne

Nettredaktør
Arbeidssted: St. Olavs Hospital HF