Høringsuttalelser

Vi prøver aktivt å arbeide for å styrke palliasjonsvilkårene i Norge: Styret i NFPM har i vår sendt inn 7 høringssvar.