Koder og takster

Informasjon om koder og takster

Mai 2016: Det legges ut oppdaterte retningslinjer for bruk av takst Z51.50 i spesialisthelsetjenesten.