I august ble det gjennomført to aktuelle disputaser innen smertefeltet.

Norsk forening for smertemedisin arrangerer emnekurs i smertemedisin for allmennpraktikere og medarbeidere på Primærmedisinsk uke (PMU 2016) i Oslo 24. og 25. oktober.

På årets landsstyremøte i mai 2016 ble det vedtatt å opprette ett nytt kompetanseområde i smertemedisin.

Les viktige publikasjoner innen smertefeltet i Pain Reports (open access journal), utgitt av International Association for the Study of Pain.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: