Styret

member

Anne Kristine Bergem

Leder
Arbeidssted: Foredrag og formidling

member

Jannicke Mellin-Olsen

Medlem
Arbeidssted: Klinikk Bærum sykehus
Telefon: 67 80 94 00

member

Jan Erik Nilsen

Medlem
Arbeidssted: Akuttklinikken - OUS

member

Sindre Mellesmo

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital

member

Beate Nilsen

Medlem
Arbeidssted: Oslo kommune
Privat e-post: Beate.nilsen@hel.oslo.kommune.no

member

Else-Marie Ringvold

Medlem
Arbeidssted: Sykehuset i Vestfold HF

member

Espen Rostrup Nakstad

Medlem
Arbeidssted: Medisinsk klinikk - OUS