Norsk Nevrologisk Forening og Norsk SlagOrganisasjon inviterer til 

Har du en spennende nevrovaskulær kasuistikk og er under 35 år? Meld deg på til årets kasuistikkonkurranse! 

Bergenskonferansen avholdes 19.- 20. oktober på Grand Hotel Terminus i Bergen.