Norsk hodepineselskap har fått nye nettsider

Norsk hodepineselskap har blitt godkjent som en spesialforening av Sentralstyret i Den norske legeforening og har i den forbindelsen fått disse nettsidene.