Norsk selskap for akuttmedisin

Disse sidene er under utarbeiding. Foreløpig er det på nettstedet www.norsem.no at informasjon fra NORSEM er tilgjengelig.