Fagutvalget i Norsk Trygdemedisinsk forening inviterer til årets årsmøtekurs / marskurset 7. og 8. mars. I år er hovedtema « Fra utenforskap til deltagelse».

Kurset arrangeres også i år ved Hotell Olavsgaard. Programmet er foreløpig, men foreligger snart i endelig versjon i Legeforeningens kurskatalog.

Påmelding er åpnet, og du kan melde deg på til: ole.gronli@nav.no

De som trenger overnatting må bestille dette direkte ved hotellet.

Håper å se mange av dere på kurset! Her er link til programvedlegget

Her kan du lese årets julebrev fra vår leder, Karen Walseth Hara

Det norske medicinske Selskab inviterer medlemmer av Norsk trygdemedisinsk forening til foredraget "Mot en lavere sosial mobilitet i Norge?"-  av Knut Røed (Frisch-senteret, Universitetet i Oslo).

Tid: Onsdag 14. februar 2018 kl. 19.15

Sted: Auditoriet, Institutt for helse og samfunn, Frederik Holsts Hus, Ullevål universitetssykehus, Oslo.

Alle interesserte er hjertelig velkomne!

EUMASS kongressen 2018 går av stabelen 4. - 6. oktober 2018 i Maastricht. Frist for innsending av abstracts er i tidsrommet 1. oktober 2017 til 15. januar 2018. Klikk på her for å lese mer.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: