Utlysning Ntmf sitt fagstipend 2018

Utlysning Ntmf sitt fagstipend 2018

Styret i Norsk trygdemedisinsk forening har vedtatt å lyse ut fagstipend på inntil Kr 30.000,- med søknadsfrist 1. juni 2018.

Styret viser til statuttene for Trygdemedisinsk fagutviklingsfond på Ntmf sin hjemmeside på Legeforeningen.no -  og inviterer medlemmer av Ntmf til å sende inn søknader på prosjektstøtte:

 § 4 Det kan ytes tilskudd til:

-          Prosjektarbeid

-          Studiereiser

-          Utdanning

-          Andre tiltak innenfor fondets formål

Begrunnet søknad sendes styret Ntmf v/ Nils Fleten Nils.Fleten@uit.no  innen 1. juni 2018.

Fagutvalget vurderer og innstiller søknadene til Styret. Bidraget til fagutvikling presenteres på neste årsmøtekurs.