Å tenke nytt når det gjelder rekrutteringen til det flotte faget allmennmedisin, engasjerer meg. I samarbeid med Fredrikstad kommune har vi laget en modell for å rekruttere unge leger til allmennmedisin. Jeg sa ja til å sette dette ut i praksis, sier Espen Storeheier, fastlege Rakkestad, legevaktsoverlege og kommuneoverlege i Fredrikstad.

Er du trygg på regelverket om fastlegedrift, og kan du din helserett?

Ole Arild er nytt styremedlem i Allmennlegeforeningen fra 1. september 2017 til 31. august 2019. Her forteller han litt om styrevervet og det å være næringsdrivende fastlege.

Torgeir er nytt styremedlem i Allmennlegeforeningen fra 1. september 2017 til 31. august 2019. Her forteller han litt om styrevervet og det å være næringsdrivende fastlege.