Du har tre år på deg til å rette kortene.

Allmennlegeforeningens utvalg for allmennleger i spesialisering (ALIS-utvalget) har kommet godt i gang med ny periode.

Watson Summit på Fornebu ble i dag åpnet av statsministeren. Hun pekte på viktigheten av at Norge skal ligge i front innenfor utvikling og implementering av ny intelligent teknologi. 

Legeforeningen har siden Legelisten.no startet opp vært kritiske, og har jevnlig vært i kontakt med både Legelisten.no og Datatilsynet, om ulike problemstillinger knyttet til nettsiden.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: