ALIS

ALIS-utvalget – Hva og hvem er vi?

ALIS-utvalget er et rådgivende utvalg i Allmennlegeforeningen. Vi arbeider med saker som er spesielt viktige for allmennleger i spesialisering. Eksempler på viktige saker er retten til individuell veiledning som lege i spesialisering i allmennmedisin, informasjon om rettigheter og muligheter ved oppstart i fastlegepraksis, faglig innhold og praktiske forhold omkring spesialistutdanningen og sosiale rettigheter ved sykdom og svangerskap.

ALIS

Utvalget består av fire medlemmer valgt av Allmenlegeforeningens landsråd og et medlem utpekt av styret i Norsk forening for allmennmedisin.

Vi ønsker alltid innspill om hva som er viktig for ALIS og svarer gjerne på små og store spørsmål du måtte ha om livet som allmennlege i spesialisering.

Kontaktinformasjon:
E-post: alis.allmennlegeforeningen@gmail.com
Facebook: Allmennleger i spesialisering – ALIS

 ALIS-utvalget 2017 - 2019
 

Elisabeth Stura, leder av utvalget. ALIS fra 2012. Fastlege ved Fromreide legesenter, Askøy kommune. Styremedlem i Allmennlegeforeningen. Medlem i spesialitetskomiteen i allmennmedisin.


   
 

Alf David Antoni Myklebust. ALIS fra 2012. Fastlege i næringsdriftsform ved 3 Leger, Indre Arna, Bergen kommune.  Bistilling 10% helsestasjon/skolehelsetjenesten. Medlem av AU (Allmennmedisinsk utdanningsutvalg) fra 2016. AU er et underutvalg i NFA (Norsk Forening i Allmennmedisin), som jobber for å fremme allmennmedisin i utdanningen, og fremme videre- og etterutdanning (spesialistutdanningen).

   
 

Catherine Elde Isaksen. ALIS siden mars 2014, jobber nå som lege på avdeling for rehabilitering ved Helsehuset Tromsø, 100% stilling. Kommer opprinnelig fra et lite distrikt og er opptatt av god rekruttering av allmennleger til distriktene.

   
  Katrina Tibballs. ALIS siden 2012. Jobber på Vinderen legekontor i Oslo, 50% stilling som fastlegevikar. Helsestasjonslege en halv dag i uken. Delegat til Nordic Young General Practitioners (NYGP) Executive Board.
 

Andreas Saxlund Pahle. Fastlege ved Bolteløkka legesenter. Styremedlem i Norsk forening for allmennmedisin (NFA). Leder i faggruppen for digital helse og persontilpasset medisin.