ALIS

ALIS-utvalget (Norwegian Committe for General Practitioners in specialist training) er et rådgivende utvalg i saker som er spesielt viktig for allmennleger i spesialisering

Illistrasjon: Colourbox

Allmennlegeforeningen (AF) har sammen med Norsk forening for allmennmedisin (NFA) ønsket å styrke arbeidet for allmennleger i spesialisering. AF og NFA hadde derfor et felles forprosjekt med tanke på å etablere et eget utvalg for ALIS. Det faste utvalget ble etablert på landsrådsmøtet 6. mai 2015 ved at det ble vedtatt endringer i Allmennlegeforeningens vedtekter slik at utvalg for allmennleger i spesialisering (ALIS) er et av AFs faste underutvalg.

Arbeidsprogram 2016 - 2017:

  • Kontakt med og kommunikasjon med ALIS gjennom Facebook-siden, svare på henvendelser og sende ut e-post to ganger i året til målgruppen
  • Stimulere til engasjement blant ALIS, herunder jobbefor rekruttering til referansegruppene til NFA, og andre faglige kontaktpunkter, SKIL med mer
  • Bidra til å sette på dagsorden viktige saker som gjelder rekruttering til allmennpraksis
  • Jobbe for bedring av arbeidsforhold for både vikarer og ALIS med egne lister
  • Innspill til høirngsvar fra AF (ev NFA) og innspiill andre viktige dokumenter for ALIS
  • Holde "Oppstartshåndboken i allmennmedisin" regelmessig oppdatert
  • Medarrangør på ALIS-kvelder, herunder foreslå endringer i organisasjon og representasjon
  • I samarbeid med NFA sikre internasjonal representasjon i foreninger/organisasjoner relevant for unge allmennleger, herunder Vasco da Gama Movement og Nordic Young GPs

Hvem er ALIS-legene? Uttrykket «ALIS» er av utvalget i prosjektperioden selv definert som leger som har tatt et valg, enten foreløpig eller endelig, om å bli spesialist i allmennmedisin og har begynt sin spesialisering.

Medlemmer av ALIS:
Fra AF:
Leder: Elisabeth Stura
Medlemmer:
Katrina Tibballs
Alf David Antoni Myklebust
Catherine Elde Isaksen

Fra NFA:
Andreas Pahle 

Følg oss på Facebook

ALIS oppstarthåndbok i allmennpraksis er nå klar.