Aktuelt fra ALIS-utvalget

Allmennlegeforeningens utvalg for allmennleger i spesialisering (ALIS-utvalget) har kommet godt i gang med ny periode.

ALIS-utvalget har hatt to møter i høst. I vinter vil vi spesielt jobbe med et nettkurs for leger som vurderer å bli allmennlege. Oppstartshåndboka skal gjennom en ny revidering og oppdatering. 

Den senere tid har utvalget blitt kontaktet av mange nye allmennleger som savner retten til individuell veiledning, det som tidligere ble betegnet som EU-veiledning. Utvalget er bekymret for at mange uerfarne leger nå opplever å stå mer alene med ulike utfordringer de møter i hverdagen som allmennlege. Det å finne gode løsninger for fortsatt rett til individuell veiledning vil være en viktig politisk sak for utvalget i tiden fremover.