Årets Allmennlege

Forslag til kandidater til Årets allmennlege 2018
Prisen "Årets allmennlege 2018" skal deles ut på Allmennlegeforeningens ordinære landsråd onsdag 25. april 2018, og vi ber med dette om forslag til kandidater.

Årets Allmennlege

Allmennlegeprisen ble innstiftet i 2008 og første gang utdelt i 2009. I statuttene heter det: "Prisen utdeles årlig under ordinært landsrådsmøte til et medlem som har gjort en særlig stor innsats for allmennmedisinen. Tildeling skjer etter vedtak i en komité bestående av to medlemmer fra Allmennlegeforeningens styre og to fra landsrådet".

Prisen settes til kr 15.000,- samt et grafisk trykk som et varig minne for mottakeren.

Komiteen 2018 består av:

Landsråd Martin Chapman
Landsråd Bodil Aasvang Olsen
Nestleder Nils Kristian Klev
Styremedlem Torgeir Hof Skavøy 

Vi ber med dette om medlemmenes forslag til en verdig kandidat for denne prisen. Komiteen skal legge vekt på at medlemmet skal ha gjort en ”særlig stor innsats for allmennmedisinen”.

Forslag på kandidater til prisen sendes snarest, og senest innen 9. mars 2018 på e-post til ett av komiteens medlemmer. Forslaget må inneholde en begrunnelse og presentasjon av kandidaten.