Årets allmennlege

Kvinnen bak Allmennlegeinitativet - Inger Johanne Ravn. En glad og stolt prisvinner. Her med bildet "kor" laget av den lokale kunstneren Ada Lisa Gjeruldsen.

Årets allmennlege

Det har kommet inn svært mange forslag til gode kandidater og komitteen har gjort veloverveide vurderinger for å velge denne kandidaten. 

I nominasjonen og begrunnelsen heter det

Kandidaten har blitt nominert fra flere ulike kolleger. Flere har nominert denne personen, uten selv å egentlig kjenne vedkommende. Nettopp dette kan kanskje være noe av bakgrunnen for forslagene som er kommet inn, mange kolleger føler seg relativt nær, uten å egentlig være det. Vedkommende er blitt litt alle-manns-eie i kollegiet, og nesten alle klemmer dennes virke og innovasjon til sitt bryst. Kandidaten er fra sentrale Østland og har bodd i storbyen nesten hele sitt liv. En kort stund tenkte  kandidaten på å flytte til Afrika, men valgte heller en afrikareise til et grisgrendt strøk i Norge.Selv om man til daglig sitter isolert i sin praksis på ei øy langt ute i havgapet eller i en trang dal har kandidaten gjort det mulig å delta i et større miljø. Hvor allmennlegene kan diskuteres alt fra banale til kompliserte faglige spørsmål, dele anonymiserte kasuistikker og få hjelp med diagnostikk og behandling. En kan gi eller motta faglig og moralsk støtte i vanskelige spørsmål. Det gis stadig juridiske eller praktiske råd rundt det å drive som lege og en får tilgang til all den kunnskap et samlet allmennlegekorps besitter. Videre kan en dele frustrasjoner eller gleder, diskutere utvikling av fastlegeordningen eller få opplæring i riktig takstbruk. Diskusjonene er mange og temaene svært varierte. Forumet har også blitt en viktig informasjonskanal for å raskt kunne nå ut til allmennlegene noe både fagforeningen og Trønderopprøret har hatt stor nytte av i sitt arbeid.Allmennlegeinitiativet har til og med fått godt erfarne kolleger, med en ektefølt skepsis til Facebook, til å opprette profil, kun for å få med seg det som skjer. Det er i dag utvilsomt den mest effektive kanalen vi fastleger har for rask hjelp og kommunikasjon.Administrator følger godt med i diskusjonene og fører en streng praksis der hun slår ned på useriøs tone og tabloide kommentarer. Hun oppfordrer til saklig, faglig, kollegial og voksen diskusjon selv om det skal være rom for diskusjon og uenighet.Det er derfor en glede i år å kunne overrekke årets pris til kollega Inger Johanne Ravn for hennes møysommelige arbeid med facebookgruppen Allmennlegeinitiativet.

Prisen er på kr 15.000,- samt et grafisk trykk som et varig minne for mottakeren. Årets bilde er laget av den lokale kunstneren Ada Lisa Gjeruldsen født på Nøtterøy og fortsatt bosatt i Tønsberg. Bildet heter «Kor» og er laget i blandet teknikk.

I statuttene står det; "Prisen utdeles årlig under ordinært landsrådsmøte til et medlem som har gjort en særlig stor innsats for allmennmedisinen. Tildeling skjer etter vedtak i en komité bestående av to medlemmer fra Allmennlegeforeningens styre og to fra landsrådet".

Komiteen 2018 består av:

  • Landsråd         Martin Chapman
  • ·Landsråd         Bodil Aasvang Olsen
  • ·Nestleder        Nils Kristian Klev
  • ·Styremedlem  Torgeir Hoff Skavøy·