Derfor er jeg lege...


Entusiasme og glede ved legearbeidet.


- Skal jeg som fastlege fungere i jobben må jeg ha trygge, gode rammer rundt meg. Det betyr flinke medarbeidere, gode lokaler og kolleger som tar vare på hverandre. Det tette samarbeidet med legesenterets psykologer og fysioterapeuter er en ressurs, sier Jørn Ahlqvist, fastlege, Hisøy legesenter, Arendal.
- Engasjementet som leder i Hedmark legeforening gir overskudd og energi og jeg føler at jeg behandler pasientene mine med større glede, sier Marte Kvittum Tangen, fastlege på Tynset.
Å tenke nytt når det gjelder rekrutteringen til det flotte faget allmennmedisin, engasjerer meg. I samarbeid med Fredrikstad kommune har vi laget en modell for å rekruttere unge leger til allmennmedisin. Jeg sa ja til å sette dette ut i praksis, sier Espen Storeheier, fastlege Rakkestad, legevaktsoverlege og kommuneoverlege i Fredrikstad.
Rådet har en ganske uavhengig rolle, følger med på det som er dagsaktuelt og arrangerer også seminarer for fordypning i enkelte temaer. Bioetikk og etikk i idrettsmedisin er sannsynlig framtidige temaer, sier Svein Aarseth, leder av Rådet for legeetikk og fastlege på Frysja legekontor, Oslo.
Gaven i kontinuitet i allmennpraksis er å følge generasjoner. Jeg er lege for dem jeg fulgte i mors liv, og får være lege for dem når de skal bli foreldre, sier Anne Mathilde Hanstad, fastlege, Rådhusgaten legegruppe, Jørpeland.
- Menn som har vært i Rio skal ikke gjøre partneren sin gravid før det har gått 6 måneder på grunn av zika-viruset. Menn med gravide partnere må bruke kondom svangerskapet ut, sier Thomas Torgalsen, lege Olympiatoppen, sjefslege Rio, idrettslege NIMF.
Jeg har hatt veldig gode år sammen med kollegene på Kapp Legesenter. Vi har delt gleder og sorger gjennom mange år, sier Kari Sollien, fastlege, Kapp legesenter og leder i Allmennlegeforeningen.
- Pasientene gir tillit og tillatelse til å følges gjennom livets små og store hendelser, sier Kari Hilde Juvkam, fastlege, Grimstad Legesenter, Grimstad.
Jeg synes jeg er svært privilegert og heldig som får jobbe som lege, sier Tom Ole Øren, leder i Vestfold legeforening.