Fra foreningen

search

Periode

  • År: Måned:

98 sider. Side 1 av 5

Rekkefølge:

Medlemsbrev nr 12/2018 - Brev om tilrettelegging for fastlegene i kommunene

Medlemsbrev nr.11/2018 Enighet med staten om fastlegenes normaltariff

Medlemsbrev nr.10 Fastlegeordningen på den politiske agendaen

Medlemsbrev nr. 9/2018 Invitasjon til prosjekt om sykmelding i allmennpraksis

Medlemsbrev nr. 8/2018 - ALIS

Medlemsbrev nr. 7/2018 - Normaltarifforhandlingene

Medlemsbrev nr. 6/2018 - Brudd i normaltariff-forhandlingene

Medlemsbrev nr. 5/2018 Krevende normaltarifforhandlinger på overtid

Medlemsbrev nr. 4/2018 resolusjon om: En fastlegeordning i krise – nå må det vises handlekraft! og helsepolitisk debatt på landsstyremøtet

Medlemsbrev nr. 3/2018

Medlemsbrev nr. 2/2018 - Solstrandkurset

Medlemsbrev nr. 1/2018

Nå er det klart for påmelding til våruka i Tønsberg 23.- 27. april 2018

I tillegg til AFs Landsrådsmøte og NFAs årsmøte blir det flere spennende kurs og variert sosialt program.

Medlemsbrev nr 8/2017- Julebrev til medlemmene

Trepartssamarbeidet gjenopptas

Helseministeren kunngjorde 1.desember at trepartssamarbeidet mellom Staten, KS og Legeforeningen om fastlegeordningen blir gjenopptatt.

Brudd i forhandlingene med KS

KS brøt i går forhandlinger om særavtalen (SFS 2305) for leger i kommunene. Rammeavtalen om fastlegeordningen (ASA 4310) forlenges uendret for ett år.

Medlemsbrev nr 7/2017

Medlemsbrev nr 6/2017 Sommerhilsen

Medlemsbrev nr 5/2017 Leders tale til landsrådet

Medlemsbrev nr 4/2017 Solstrandkuset

Medlemsbrev nr 3/2017 forlag til landsrådsmøte

98 sider. Side 1 av 5

search

Emner