Fra foreningen

search

Periode

  • År: Måned:

91 sider. Side 1 av 5

Rekkefølge:

Medlemsbrev nr. 5/2018 Krevende normaltarifforhandlinger på overtid

Medlemsbrev nr. 4/2018 resolusjon om: En fastlegeordning i krise – nå må det vises handlekraft! og helsepolitisk debatt på landsstyremøtet

Medlemsbrev nr. 3/2018

Medlemsbrev nr. 2/2018 - Solstrandkurset

Medlemsbrev nr. 1/2018

Nå er det klart for påmelding til våruka i Tønsberg 23.- 27. april 2018

I tillegg til AFs Landsrådsmøte og NFAs årsmøte blir det flere spennende kurs og variert sosialt program.

Medlemsbrev nr 8/2017- Julebrev til medlemmene

Trepartssamarbeidet gjenopptas

Helseministeren kunngjorde 1.desember at trepartssamarbeidet mellom Staten, KS og Legeforeningen om fastlegeordningen blir gjenopptatt.

Brudd i forhandlingene med KS

KS brøt i går forhandlinger om særavtalen (SFS 2305) for leger i kommunene. Rammeavtalen om fastlegeordningen (ASA 4310) forlenges uendret for ett år.

Medlemsbrev nr 7/2017

Medlemsbrev nr 6/2017 Sommerhilsen

Medlemsbrev nr 5/2017 Leders tale til landsrådet

Medlemsbrev nr 4/2017 Solstrandkuset

Medlemsbrev nr 3/2017 forlag til landsrådsmøte

Medlemsbrev nr 2/2017 Allmennleger i spesialisering - ALIS

Medlemsbrev nr 1/2017 Solstrandkuset

Medlemsbrev nr 13/2016 Geilokurset

Medlemsbrev nr. 12 Julebrev

Medlemsbrev nr 11/2016 Nytt styre i Allmennlegeforeningen

Medlemsbrev nr 10/2016 Nye regler for fravær på videregående skole

Medlemsbrev nr 9/2016 - elektroniske pasientreiser, Stine Sofie Senteret og refusjon av reguleringspremie

91 sider. Side 1 av 5

search

Emner