Kalender: Allmennlegeforeningen / Norsk forening for allmennmedisin

4 aktiviteter. Side 1 av 1

Rekkefølge:

    Medlemsmøte lokalforeningene fra Aust-Agder og Vest-Agder

    AFs Landsrådsmøte, NFAs årsmøte, Kurs i helsepolitikk og flere kurs og arranegementer. Se våruka.no

4 aktiviteter. Side 1 av 1