Lederstipend

Skal du ta lederutdanning?

Illustrasjon ledelse

Allmennlegeforeningen har i lang tid hatt ledelse som satsingsområde. Det er gjennom flere år gjort et utviklingsarbeid knyttet til foreningens ledelseskurs. Et mål for arbeidet er at flere allmennleger skal ta meritterende ledelsesutdanning. For å stimulere medlemmer til å ta slik ledelsesutdanning er det etablert en stipendordning med lederstipend på inntil kr. 25 000,-. Stipendet skal dekke faktiske kostnader knyttet til utdanningen for leger som ikke får dette dekket av kommunen.