Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

112 sider. Side 1 av 6

Rekkefølge:

Ta ansvar for helsen i russetiden!

Vi oppfordrer all russ og ungdom til å teste seg. Tester du deg, tar du vare på helsen din, sier legene Trine Aarvold og Elisabeth Kjølholdt.

Derfor er jeg lege - Godt arbeidsmiljø gir god pasientbehandling

Skal jeg som fastlege fungere i jobben må jeg ha trygge, gode rammer rundt meg. Det betyr flinke medarbeidere, gode lokaler og kolleger som tar vare på hverandre. Det tette samarbeidet med legesenterets psykologer og fysioterapeuter er en ressurs, sier Jørn Ahlqvist, fastlege, Hisøy legesenter, Arendal.

Solstrandkurset 2018

Nå er det åpnet for påmelding  til årets Solstrandkurs 
Her finner du program med lenke til påmelding.

Hva gjorde AF i uke 3?

Styret i Allmennlegeforeningen er med på mange viktige arenaer. Målet er å styrke rekrutteringen, redusere arbeidsmengden og oppgaveoverføringer, og å få bedre rammevilkår.

Medlemsmøte Hedmark

Allmennlegeforeningens styre deltok 15. januar 2018 på medlemsmøte i Hedmark legeforening.

Praksiskompensasjon 2018

Satsen i salærforskriften er uendret i 2018.

Årsmøtefastsatt kontingent 2018

Landsrådet i Allmennlegeforeningen vedtok på landsrådsmøtet 26. april 2017
årsmøtefastsatt kontingent på kr. 300,- for ordinære medlemmer

Velkommen til Geilokurset 12. - 16. mars 2018

AF og NFA arrangerer kurs i kardiologi og ettermiddagskurs med tema: Mestring,  på Dr. Holms hotel i mars.

Fastlegeordningen satsingsområde for sentralstyret 2018 og 2019

Sentralstyret har vedtatt å ha fastlegeordningen som ett av sine viktig satsingsområder for 2018 og 2019

Har du avviste regningskort fra Helfo?

Du har tre år på deg til å rette kortene.

Watson Summit på Fornebu i dag

Watson Summit på Fornebu ble i dag åpnet av statsministeren. Hun pekte på viktigheten av at Norge skal ligge i front innenfor utvikling og implementering av ny intelligent teknologi. 

Vedtak om reservasjonsrett på Legelisten.no

Legeforeningen har siden Legelisten.no startet opp vært kritiske, og har jevnlig vært i kontakt med både Legelisten.no og Datatilsynet, om ulike problemstillinger knyttet til nettsiden.

Derfor er jeg lege - Tillitsverv gir overskudd og energi

Nå er jeg gjenvalgt som leder i Hedmark legeforening for to nye år. Engasjementet i foreningen gir overskudd og energi. Jeg føler at jeg behandler pasientene mine med større glede, fordi jeg har fått engasjert meg på andre måter, sier Marte Kvittum Tangen, fastlege på Tynset.

Derfor er jeg lege - Starter på null

Å tenke nytt når det gjelder rekrutteringen til det flotte faget allmennmedisin, engasjerer meg. I samarbeid med Fredrikstad kommune har vi laget en modell for å rekruttere unge leger til allmennmedisin. Jeg sa ja til å sette dette ut i praksis, sier Espen Storeheier, fastlege Rakkestad, legevaktsoverlege og kommuneoverlege i Fredrikstad.

Viktige nye nettkurs

Er du trygg på regelverket om fastlegedrift, og kan du din helserett?

Ole Arild Osmundnes, nytt styremedlem i AF

Ole Arild er nytt styremedlem i Allmennlegeforeningen fra 1. september 2017 til 31. august 2019. Her forteller han litt om styrevervet og det å være næringsdrivende fastlege.

Torgeir Hoff Skavøy, nytt AF styremedlem

Torgeir er nytt styremedlem i Allmennlegeforeningen fra 1. september 2017 til 31. august 2019. Her forteller han litt om styrevervet og det å være næringsdrivende fastlege.

Refusjon av reguleringspremie for 2017

16. oktober 2017 er fristen for å søke om refusjon av premiereguleringskostnader for leger som har hatt ansatte med medlemskap i kommunal tjenestepensjonsordning.

Hva ønsker medlemmene av oss?

Allmennlegeforeningen har under allmennmedisinsk våruke i Tromsø drøftet viktige temaer for det videre arbeidet. I forkant spurte vi våre medlemmer i forskjellige faser av yrkeslivet hva de ønsker seg av oss:

Tom Ole Øren valgt som leder av Allmennlegeforeningen

Tom Ole Øren ble valgt til leder for AF for perioden 1. september 2017 til 31. august 2019 på Allmennlegeforeningens landsrådsmøte i Troms onsdag 26. april 2017.

112 sider. Side 1 av 6