Fastlegeordningen satsingsområde for sentralstyret 2018 og 2019

Sentralstyret har vedtatt å ha fastlegeordningen som ett av sine viktig satsingsområder for 2018 og 2019

Hovedmålsettingene er rekrutteringssatsing, evaluering og videreutvikling. Konkret ønsker sentralstyret å se nærmere på tiltak for å bedre rekrutteringen og foreslå endringer som kan lette fastlegenes arbeidshverdag og sikre kapasitet og tilgjengelighet.

Her er vedtaket fra sentralstyremøtet:

Pasientene skal møte en styrket, tilgjengelig og fremtidsrettet fastlegeordning

 • Rekrutteringssatsing
  • Foreslå og fremme ulike modeller og tiltak for å bedre rekrutteringen
 • Evaluering og videreutvikling
  • Gjennomgå fastlegenes oppgaver og finansiering, og foreslå endringer som kan lette fastlegenes arbeidshverdag og sikre kapasitet og tilgjengelighet
  • Bidra aktivt i arbeidet med å evaluere fastlegeordningen
 • Økt medisinsk kompetanse i kommunehelsetjenesten
  • Arbeide for en styrket lederrolle for de medisinsk faglige tjenestene i kommunene
  • Arbeide for at det etableres en møtearena mellom KS, Legeforeningen og staten for å utvikle de kommunale legetjenestene
  • Jobbe for at ledelsesanbefalingene Legeforeningens og KS har blitt enige om, implementeres.