Har du avviste regningskort fra Helfo?

Du har tre år på deg til å rette kortene.

I vårt siste møte med Helfo kunne de bekrefte at en rekke leger aldri korrigerer avviste regningskort. Når et regningskort avvises, blir ingen av takstene på det kortet utbetalt, og en risikere å tape betaling for takster en i utgangspunktet har krav. 
I utbetalingsvedtaket forklarer Helfo hvorfor kort er avvist. Som regel skyldes det ulovlige kombinasjoner at takster. Er noe uklart er det bare å kontakte Helfo. Ved å rette opp feilene på regningskortet i journalsystemet og sende de inn på nytt sikrer du at du får betalt for den jobben du har gjort. Er du usikker på hvordan du gjør det i ditt journalsystem bør du spørre en kollega eller kontakte leverandøren. 
Oppgjør til Helfo skal som kjent sendes senest 14 dager etter pasienten har betalt egenandel eller fått faktura. Får du regningskort avvist derimot har du en faktisk hele tre år på deg for å korrigere disse. Det beste er selvfølgelig å ta det med en gang, men har du mange avviste regninger liggende kan det være svært god timebetaling å korrigere disse nå.

Lykke til!