Refusjon av reguleringspremie for 2017

16. oktober 2017 er fristen for å søke om refusjon av premiereguleringskostnader for leger som har hatt ansatte med medlemskap i kommunal tjenestepensjonsordning.

Refusjon av reguleringspremie for 2017

Mange leger har nå mottatt krav fra KLP for å dekke den årvisse oppregulering av pensjoner for nåværende og tidligere ansatte.

Premiereguleringsfondet refunderer kostnader knyttet til de mest urimelige utslagene av regelverket for regulering av kommunal tjenestepensjon: Kostnader som gjelder tidligere ansatte. I tillegg kan søkes refusjon for avviklingsstilskudd til Sikringsordningen.

Les mer på Legeforeningens nettsider

Søknadsfristen er mandag 16. oktober