Vedtak om reservasjonsrett på Legelisten.no

Legeforeningen har siden Legelisten.no startet opp vært kritiske, og har jevnlig vært i kontakt med både Legelisten.no og Datatilsynet, om ulike problemstillinger knyttet til nettsiden.

Datatilsynet har nå fattet vedtak om at helsepersonell skal kunne reservere seg fra å bli vurdert på Legelisten.no (vedtaket kan påklages). Vedtaket innebærer også at Legelisten.no må slette personopplysninger om brukerne av nettsiden. 

https://www.datatilsynet.no/aktuelt/2017/vedtak-om-reservasjonsrett-pa-legelisten.no/