Watson Summit på Fornebu i dag

Watson Summit på Fornebu ble i dag åpnet av statsministeren. Hun pekte på viktigheten av at Norge skal ligge i front innenfor utvikling og implementering av ny intelligent teknologi. 

Watson Summit på Fornebu i dag

En av fire sesjoner på seminaret omhandler helsevesenet. Det er et stort potensiale for å anvende denne nye intelligente teknologien både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Dette vil for fastlegens del, på en tidsbesparende, måte gjøre treffsikkerheten bedre når vi stiller diagnoser.  Den resonnerende måten «dr Watson» samstiller systematiserte data (fra artikler og forskning) og våre journaldata på, vil  kunne høyne kvaliteten på vårt arbeid og samtidig gi oss bedre tid.