2018

search

Periode

  • År: Måned:

20 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Refusjon av reguleringspremie for 2018

15. oktober 2018 er fristen for å søke om refusjon av premiereguleringskostnader for leger som har hatt ansatte med medlemskap i kommunal tjenestepensjonsordning.

Styrking av sykehjelp og fødselsstønaden i SOP fra 2018

SOP logo

Krisen i fastlegeordningen

Situasjonen i fastlegeordningen og oppfølgning av bruddet i normaltarifforhandlingene.

Referat fra årets landsrådsmøte

Godkjent referat fra landsrådsmøtet finner du her 

Derfor er jeg lege - God tilrettelegging fra kommunen

- Vi jobber godt med pasientene våre. Fastlegene på Skreia legesenter har såkalt 0-avtale, det vil si at per capita tilskuddet går til kommunen i sin helhet. Kommunen holder lokalene, ansetter og lønner medarbeiderne, og slik får vi anledning til å jobbe godt klinisk, sier Nora Langballe Rosseland, fastlege, Skreia legekontor.

Hurtigrutekurset 2018 - 26. - 30. oktober

Årets hurtigrutekurs vil bli avholdt fra 26. oktober - 30. oktober på M/S Finnmarken. Kurset går på strekningen mellom Kirkenes og Trondheim.

Derfor er jeg lege - Viktig å ha et godt samarbeid med kommunen

Seks fastleger og en turnuslege i Honningsvåg er ansvarlig som gruppe, for 3200 pasienter. Legene dekker opp fravær ved permisjoner og ferier for hverandre, slik at kommunen ikke trenger vikarer. Dette gir en stabil og god legetjeneste.

Stort engasjement under helsepolitisk debatt på landsstyremøtet 30. mai 2018

Hva må gjøres for å styrke fastlegeordningen og de øvrige tjenestene i kommunen? Totalt ble det stilt 24 spørsmål til panelet som førte til en god diskusjon om fastlegeordningen og utfordringene vi står overfor.

Resolusjon om: En fastlegeordning i krise – nå må det vises handlekraft!

Et enstemmig landsstyre onsdag denne uken samlet seg bak en egen resolusjon for en fastlegeordning i krise:

Oppdatert oppstarthåndbok i allmennpraksis

Nå foreligger det en ny utgave av ALIS oppstarthåndbok i allmennpraksis.

Derfor er jeg lege - Lettere å rekruttere leger som er fra distriktet

- Det er erfaringen vår. God tilrettelegging og et godt faglig tilbud gjør at mange av de som er hos oss ønsker å bli fastleger, sier fastlege og leder i Sogn og Fjordane legeforening, Ronny Cassells. Kommuneoverlege Jon Helge Dale i Flora kommune har rekruttert leger til kommunen i snart 40 år. Han er ikke i tvil, tilknytning til lokalområdet er av stor betydning.

Leders tale til landsrådsmøte 2018


Her kan du lese Tom Ole Ørens tale til landsrådet

Derfor er jeg lege - Viktig å rekruttere leger fra distriktet

- ALIS Vest-stillingene innebærer veldig gode vilkår for unge leger. Det er 14 stillinger i 12 kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane. Vi har fast arbeidstid, fast lønn, et strukturert veiledningsopplegg og får super oppfølging over all forventning fra veilederne våre, sier fastlege Brita Wesenlund Hjønnevåg, Gulen kommune.

Ta ansvar for helsen i russetiden!

Vi oppfordrer all russ og ungdom til å teste seg. Tester du deg, tar du vare på helsen din, sier legene Trine Aarvold og Elisabeth Kjølholdt.

Derfor er jeg lege - Godt arbeidsmiljø gir god pasientbehandling

Skal jeg som fastlege fungere i jobben må jeg ha trygge, gode rammer rundt meg. Det betyr flinke medarbeidere, gode lokaler og kolleger som tar vare på hverandre. Det tette samarbeidet med legesenterets psykologer og fysioterapeuter er en ressurs, sier Jørn Ahlqvist, fastlege, Hisøy legesenter, Arendal.

Solstrandkurset 2018

Nå er det åpnet for påmelding  til årets Solstrandkurs 
Her finner du program med lenke til påmelding.

Hva gjorde AF i uke 3?

Styret i Allmennlegeforeningen er med på mange viktige arenaer. Målet er å styrke rekrutteringen, redusere arbeidsmengden og oppgaveoverføringer, og å få bedre rammevilkår.

Medlemsmøte Hedmark

Allmennlegeforeningens styre deltok 15. januar 2018 på medlemsmøte i Hedmark legeforening.

Praksiskompensasjon 2018

Satsen i salærforskriften er uendret i 2018.

Årsmøtefastsatt kontingent 2018

Landsrådet i Allmennlegeforeningen vedtok på landsrådsmøtet 26. april 2017
årsmøtefastsatt kontingent på kr. 300,- for ordinære medlemmer

20 sider. Side 1 av 1