Årsmøtefastsatt kontingent 2018

Landsrådet i Allmennlegeforeningen vedtok på landsrådsmøtet 26. april 2017
årsmøtefastsatt kontingent på kr. 300,- for ordinære medlemmer

Landsrådet vedtok også kontingent for assosierte medlemmer på kr 1000,- i 2018.

Begrunnelsen for den årsmøtefastsatte kontingenten er at kontingentfordeling i Legeforeningen legger til grunn at Allmennlegeforeningen skal kreve årsmøtefastsatt kontingenten for å kunne ha den aktivitet som landsrådet beslutter. Det vil være nødvendig med høyt aktivitetsnivå i foreningen i 2018.

Beløpet vil bli innkrevd sammen med den ordinære kontingenten i Legeforeningen.

Spørsmål om dette kan rettes til Allmennlegeforeningens sekretariat.