Praksiskompensasjon 2018

Satsen i salærforskriften er uendret i 2018.

Timesatsen i salærforskriften er kr 1 020,-.

Allmennlegeforeningens satser for praksiskompensasjon i 2018 er kr 8 160,- 
for en hel dag og kr 4 080,- for en halv dag.
Det samme som i 2017.