Publikasjoner

search

Periode

  • År: Måned:

3 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Festskrift til Allmennlegeforeningens 75-års jubileum

Allmennlegeforeningen fylte 75 år i 2013. Dette ble feiret med blant annet utgivelse av eget festskrift der Kjell Maartmann-Moe var leder for redaksjonen.


Helsepolitisk debattskrift nr. 3

Prioritering og tilgjengelighet i allmennmedisinen.

Vold og trusler på legekontoret

Fagutvalgets hefte om forebygging og håndtering av vold og trusler mot helsepersonell (2003).

3 sider. Side 1 av 1