Allmennmedisinsk våruke 2017

Våruka 2017 arrangeres i Tromsø 24. til 28. april.

Påmelding her

Du kan logge deg inn med HPR-nummer og etternavn som gir deg en side med ferdig utfylte personalia. Da kan du også logge deg inn senere for å gjøre endringer i din påmelding. Hvis du ikke har HPR-nummer eller hvis du har æ,ø,å i etternavnet ditt kan du melde deg på her.

Allmennmedisinsk våruke 2017

Velkommen!

Også i år vil det bli arrangert treningsgaktiviteterKlinisk emnekurs: Søvn
Kurset er søkt godkjent som klinisk emnekurs 15 timer i allmennmedisin.

Klinisk emnekurs: Hud
Kurset er søkt godkjent som klinisk emnekurs 15 timer i allmennmedisin


Kurset er obligatorisk for Allmennlegeforeningens landsrådsrepresentanter


Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer: Obligatorisk grunnkurs i allmennmedisin, søkt godkjent med 30 timer.

Allmennmedisin (EU-kurs) Kurset setter fokus på hva som er spesielt med allmennmedisin, med grenseoppgang til andre spesialiteter. Det omhandler blant annet pasientbehandling, men også egenomsorg.

Her kan du melde deg på våruka 2017

Allmennlegeforeningens landsrådsmøtet avholdes onsdag 26. april  2017 kl 13.00–18.30 på Scandic Ishavshotel, Tromsø.
Saksliste og dokumenter finner du her:

Årsmøte avholdes torsdag 27. april 2017  kl 13.00 - 18.00 på Scandic Isavshotel, Tromsø.
Sakslisten finner du her

Hovedkomite:
Jonas Lian
Egil Johannesen
Nina Wiggen

Kurspriser:
Grunnkurs A - Kr 6300,-
Grunnkurs D -  Kr 6300,-
Kurs i helsepolitikk - Kr 0,-
Ledelseskurs - Kr 4300,-
Emnekurs i søvn - Kr 4300,-
Emnekurs i hud - Kr 4300,-