Allmennmedisinsk våruke 2018

Våruka 2018 arrangeres i Tønsberg 23. til 27. april.

Påmelding her
Du kan logge deg inn med HPR-nummer og etternavn
som gir deg en side med ferdig utfylte personalia.
Da kan du også logge deg inn senere for å gjøre endringer i din påmelding.
Hvis du ikke har HPR-nummer, eller får problemer
kan du melde deg på her

Frist for påmelding er 25. februar 2018.

Allmennmedisinsk våruke 2018

Velkommen!

Også i år vil det bli arrangert treningsgaktiviteter


Kurset søkes godkjent med 16 timer som emnekurs


Praktiske ferdigheter i allmennpraksis: Bli trygg på når og hvordan de skal gjøres


Emnekurs i ledelse del I 25. - 27. april 2018

Emnekurs i ledelse del II 7. - 8. juni 2018


Kurset er obligatorisk for Allmennlegeforeningens landsrådsrepresentanter


Bli trygg på takstbruk. Kurset er søkt godkent med 6 timer som emnekurs


Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer: Obligatorisk grunnkurs i allmennmedisin, godkjent med 30 timer.

Grunnkurs A del 2. Nettkurs må gjennomføres i forkant av dette kurset.

Her kan du melde deg på våruka 2017

AFs landsrådsmøte arrangeres onsdag 25. april 2018.
Sakslisten publiseres her når den er klar

Årsmøte avholdes torsdag 26. april 2018
Sakslisten publiseres her når den er klar

Kurspriser:
Grunnkurs A - Kr 6100,-
Grunnkurs D -  Kr 7000,-
Kurs i helsepolitikk - Kr 0,-
Ledelseskurs - Kr 4700,-
Emnekurs i  - Kr 4700,-
Emnekurs i - Kr 4700,-
Takstkurs  - Kr 2500,-