Høringsuttalelser

search

Periode

  • År: Måned:

328 sider. Side 1 av 17

Rekkefølge:

AF om intern høring – landsstyresak – forslag om endringer i lovens §3-6 om fagmedisinske foreninger

AF om - landsstyresak – lovendringer – komiteer og råd Legeforeningens arbeid med spesialist- og etterutdanning

AF om Legeforeningens alkoholpolitikk

AF om Landsstyresak - lovendringsforslag – deltakelse på medlems- og årsmøter i Legeforeningen via digitale løsninger

AF om NOU 2017:16 På liv og død

AF om Landsstyresak - lovendringsforslag - valgkomité

Af om forslag til strategi for Legeforeningens internasjonale arbeid

AF om forslag til endringer i Reglement for Rådet for legeetikk

AF om forslag til vedtektsendringer for Den norske legeforenings rettshjelpsordning for leger. Intern høring - Landsstyresak

AF om utkast til standarden - tilbakemelding på henvisning

AF om pakkeforløp psykisk helse og rus

AF om foreslåtte endringer i Akademikernes idégrunnlag

AF om endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Af om gjennomføring av forsøk med primærhelseteam

AF om forslag til lov om nasjonalt register over drap og vold med dødelig utgang

AF om forslag til endringer i akuttmedisinforskriften

Høring - Landsstyremøtet 2018 - Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker m.m.

AF om felles overordnede læringsutbyttebeskrivelser for profesjonsstudiene i medisin

AF om innspill til Akademikernes næringspolitiske dokument

AF om tilpasning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler – levealdersjustering og samordning

328 sider. Side 1 av 17