Årsmøtet i 2017 ble arrangert i 7. september 2017 i Trondheim på Scandic Solsiden kl. 15-16.

Påfølgende sosialt program og årsmøtemiddag fant sted fra kl. 1800 på "Rockheim"

Årsmøtet ble som vanlig arrangert under årsmøtekurset som arrangeres i fellesskap med NORSAM 7.-8. september 2017.

LSA støtter legeoppropet og kampanjen #utentaushetsplikt. De fleste eksempler som har kommet frem i kampanjen og i  media om maktmisbruk og seksuell trakassering gjelder i sykehusene,  der stillingsvernet står svakest og hierarkiet er sterkest. Men det er grunn til å være aktsom også i andre deler av helsevesenet at ikke slike forhold får skje uoppdaget. LSA vil minne sine medlemmer om det ansvar som vi har som arbeidsgivere, veiledere for turnusleger og studenter, ledere og kollegaer.

LSA minner om at det påhviler tillitsvalgte i alle ledd å være særlig oppmerksom på disse sakene og støtte varslerne slik at disse sakene kommer frem i lyset.

 

KS brøt forhandlinger om særavtalen (SFS 2305) for leger i kommunene. Rammeavtalen om fastlegeordningen (ASA 4310) forlenges uendret for ett år.

Saken blir dermed behandlet i nemnd på et senere tidspunkt.

Helserådet - nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid - har hatt økonomiske utfordringer og videre drift fremover er usikker. Flere organisasjoner ser på muligheter for et samarbeid for å sikre fortsatt utgivelse.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: