- Berild har vært en ledende stemme i offentligheten, og har med sin forskning bidratt til å sette resistenstrusselen på dagsorden, sier juryleder Curt A. Lier om årets prisvinner.

H.M. Kongen har utnevnt samfunnsmedisiner Ole Mathis Hetta til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden for hans pionerinnsats for urfolks rettigheter og helse.

Årsmøtet i 2016 ble arrangert i Fredrikstad den 16. juni 2016 kl. 16-17. Årsmøtet ble som vanlig arrangert under årsmøtekurset som arrangeres i fellesskap med NORSAM.

Tidsskrifttet Michael som utgis av Det norske medicinske Selskab, har i sitt siste nummer en rekke artikler om samfunnsmedisin  og andre relaterte emner. Dette er verdifullt stoff som det er verdt å ta vare på og bruke når det gjelder å minne om betydningen av bred helsefaglig bakgrunn ved deltagelse i samfunnsplanlegging og samfunnsutvikling.

LSA anbefaler alle interesserte å ta en kikk på denne utgaven.

Klikk her for tidsskriftet Michael.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: