Årsmøtet i 2017 blir arrangert i 7. september 2017 i Trondheim på Scandic Solsiden kl. 15-16.

Påfølgende sosialt program og årsmøtemiddag finner sted fra kl. 1800 på "Rockheim"

Årsmøtet blir som vanlig arrangert under årsmøtekurset som arrangeres i fellesskap med NORSAM 7.-8. september 2017.

Tidlegare var prosentdelen av hjerneslagpasientar som fekk behandling med trombolyse mykje lågare i Hallingdal enn i resten av Vestre Viken helseforetak. CT-maskina gjev eit meir likeverdig helsetilbod til befolkninga i dalen, sier Øystein Lappegard, kommuneoverlege, Ål.

LSA har gjennomført en undersøkelse vedrørende inntekt og beredskap

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: