Velkommen til årsmøte og fagpolitisk seminar.

Vi ønsker innspill til aktuelle kandidater til prisen, send gjerne inn forslag til: lvs@legeforeningen.no – frist 15.3.2018.

LVS' Landsrådsmøtet avvikles i år i Oslo, på Soria Moria hotell.

Om det at jeg er lege betyr noe for politikken, så er svaret klart ja. Jeg har en erfaring som politikken trenger. Jeg tar med meg erfaringer fra pasientmøter. Jeg vet en god del om hvordan folk har det, og den kunnskapen bruker jeg, sier Jana Midelfart Hoff, overlege nevrologi, Haukeland sykehus og politiker i Bergen Kommune.