LVS-årsmøte og fagkonferanse holdes i år i Bergen 20-21.04.

Vi ønsker innspill til aktuelle kandidater til prisen, send gjerne inn forslag til: lvs@legeforeningen.no – frist 15.1.2017.

Jeg trives godt med smågrupper, hvor jeg ser hver enkelt student og kan stille spørsmål tilbake, sier Jostein Halgunset, professor NTNU og overlege St Olavs hospital, sier Jostein Halgunset, professor i anatomi ved NTNU og overlege St. Olavs hospital.

Studenter, velkommen til Tromsø!
Her betyr både min utdannelse og yrkeserfaring mye i arbeidet med å legge til rette for at unge mennesker blir gode kandidater til yrker som betyr noe for utviklingen globalt, sier Anne Husebekk, UiT, Norges arktiske universitet.