Under årsmøte til NAMF og NFAM i Stavanger ble det valgt nytt styre og ny leder.

Arbeidsmedisiner Jan Vilhelm Bakke og arbeidspsykolog Knut Inge Fostervold har skrevet en oversiktsartikkel om dette temaet. Artikkelene er nylig publisert i et temanummner i "Helserådet".

 

"Vi planlegger Vårkonferanse på Soria Moria 25. - 26. April 2018.

Vi ønsker å lage et program som vil være av interesse for mange, og jobber med å finne spennende områder og foredragsholdere. Vi har fått flere gode ideer fra tidligere års evalueringer, og bruker disse i arbeidet med et innholdsrikt program. I tillegg vet vi at disse dagene er både hyggelige og åpner for gode kollegiale relasjoner, så det er ingen grunn til ikke å komme.

Sett av dagene allerede nå, vi ønsker nettopp deg som leser dette nå hjertelig velkommen!"

Regjeringen oppnevnte 10.2.2017 en ekspertgruppe for å utrede alternative modeller for bedriftshelsetjenesten (BHT).

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-gjennomga-bedriftshelsetjenesteordningen/id2538419/

Disse sidene utarbeides i samarbeid med og henter nyheter og kalenderhendelser fra

Norsk forening for arbeidsmedisin

Se referat fra siste styremøte Namf/NFAM

Her finner du alle dokumenter knyttet til årsmøte 2017