Under årsmøte til NAMF og NFAM i Stavanger ble det valgt nytt styre og ny leder.

Er du eller har du kollegaer som er klare til å starte i veiledningsgruppe i arbeidsmedisin? Tre grupper skal starte høsten 2017. Benytt denne anledningen til å komme videre med spesialistutdanningen. Påmelding til konsulent Ruth Skolseg i legeforeningen, medisinsk fagavdeling.

Namf arrangerer nytt kurs til Svalbard i september 2017. Kurset vil gå onsdag - mandag med kursdager torsdag, fredag og søndag som tidligere.

Regjeringen oppnevnte 10.2.2017 en ekspertgruppe for å utrede alternative modeller for bedriftshelsetjenesten (BHT).

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-gjennomga-bedriftshelsetjenesteordningen/id2538419/

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Disse sidene utarbeides i samarbeid med og henter nyheter og kalenderhendelser fra

Norsk forening for arbeidsmedisin

Se referat fra siste styremøte Namf/NFAM

Her finner du alle dokumenter knyttet til årsmøte 2017