Svalbard-kurs september 2017

Namf arrangerer nytt kurs til Svalbard i september 2017. Kurset vil gå onsdag - mandag med kursdager torsdag, fredag og søndag som tidligere.

Hovedtemaer vil være Sykefravær og Helserisiko i bransjer med lovpålagt BHT.
Les mer her