Administrasjonskurset i 2018 blir i år arrangert på Thon Hotels Vika Atrium. Dato: 30. aug. - 1. sep. Invitasjon og Program er nå klart. FOR PÅMELDING (følg lenken

Styret i Utdanningsfond II har bestemt seg for å å endre retningslinjene slik at antall utenlandskurs som kan søkes refundert økes fra 1 til 4 i året. 

I revidert statsbudsjett for 2017 ble de sosiale rettighetene til selvstendig næringsdrivende noe bedret.

Ny IKU vil bli gjennomført vinteren 2018 etter en ny modell slik at partene har oppdaterte tall over kostnads- og inntektsutviklingen til neste forhandlinger om normaltariffen.

Ingen aktiviteter funnet