Stipendet er ment å stimulere, hjelpe og rekruttere PSL'ere til forskning.
Du finner mer info om vedtekter etc. her.

Marie Spångberg-prisen har som formål å stimulere kvinnelige legers vitenskapelige innsats. Prisen er på kr 30.000,- Frist: 1. mars 2017

Studie- og reisestipend på kr 80.000 gis til yngre indremedisinere under 40 år. Frist: 1.3.2017

Kvalitetsprisen på kr 50.000,- skal stimulere til kvalitetsarbeid i helsetjenesten der pasientfokus vektlegges. Frist: 1.3.2017

Landsstyret vedtok i mai 2016 satser for 2017 for praksiskompensasjon for selvstendig næringsdrivende samt møtegodtgjørelse.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: