PSLs forskningsstipend - søknadsfrist 15. sept.

Stipendet er ment å stimulere, hjelpe og rekruttere PSL'ere til forskning.
Du finner mer info om vedtekter etc. her.

Forskningsstipendene er innrettet slik at det gis støtte med kr 42.000,- pr. mnd. I tillegg gis det støtte til adm.kostnader og reise pr. stipend-mnd. med kr 2.500,-. Midlene utbetales direkte fra fond II . Det er PSLs forskningsutvalg som innstiller søker(e) og PSL-styret som fatter vedtak om tildeling.