Praksiskompensasjon 2018. Nye satser

Merk nye satser for praksiskomp. for 2018.
Hel dag kr 7600,- / halv dag kr 3800,- 
Reiseregning finner du under "SKJEMA"