2018

search

Periode

  • År: Måned:

2 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Fond II øker antall utenlandskurs per år som kan søkes refundert

Styret i Utdanningsfond II har bestemt seg for å å endre retningslinjene slik at antall utenlandskurs som kan søkes refundert økes fra 1 til 4 i året. 

Rapportering til Norsk pasientregister (NPR) - Avtalespesialister

Vi minner om at frist for rapportering av virksomhetsdata 2017 er satt til 10.01.2018

2 sider. Side 1 av 1