2018

search

Periode

  • År: Måned:

3 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Refusjon av reguleringspremie for 2018

Privatpraktiserende leger med tidligere ansatte med medlemskap i kommunal tjenestepensjonsordning kan søke om midler fra premiereguleringsfondet. Søknadsfristen er 15. oktober 2018.

Administrasjonskurs og Årsmøte 30.8. - 1.9.2018

Administrasjonskurset i 2018 blir i år arrangert på Thon Hotels Vika Atrium den 30.aug. - 1.sep. Årsmøtet finner sted 31. aug. kl. 17:00 (samme sted)

Fond II øker antall utenlandskurs per år som kan søkes refundert

Styret i Utdanningsfond II har bestemt seg for å å endre retningslinjene slik at antall utenlandskurs som kan søkes refundert økes fra 1 til 4 i året. 

3 sider. Side 1 av 1