2018

search

Periode

  • År: Måned:

2 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Rapportering til Norsk Pasientregister 1. tertial

Vi minner om at fristen for rapportering av aktivitetsdata og ident  til Norsk pasientregister for 1.tertial  2018  er 11. mai 2018

 

Fond II øker antall utenlandskurs per år som kan søkes refundert

Styret i Utdanningsfond II har bestemt seg for å å endre retningslinjene slik at antall utenlandskurs som kan søkes refundert økes fra 1 til 4 i året. 

2 sider. Side 1 av 1