Utlysning stipend til lederutdanning

Yngre legers forening deler årlig ut stipender til formalisert lederutdanning. 
Søknadsfridt for årets stipender er 15. juli 2017.

Til fordeling i år: 120 000 kroner

Det deles ut stipender på inntil 60 000 kroner pr søker. Stipendene er forbeholdt leger som tar formalisert lederutdanning. Stipendet er åpent for alle Ylfs medlemmer, men nåværende og tidligere tillitsverv i Ylf vil vektlegges ved prioritering av søkere.

Søknad om tildeling av stipend sendes til Ylfs styre, postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo.

Søknaden må inneholde et personlig søknadsbrev, søkers CV, en beskrivelse av den aktuelle lederutdanningen, hvilket beløp det søkes om og en konkret og detaljert oversikt over hvilke utgifter som ønskes dekket gjennom stipendet. Kurs-/studieprogram for utdannelsen det søkes støtte til må vedlegges søknaden.

Ylfs styre vurderer søknadene og tildeler stipender.

Retningslinjene for Ylfs lederstipend ligger på Ylfs nettsider: http://legeforeningen.no/yf/Yngre-legers-forening/Om-oss/Ylfs-stipend-for-lederutdanning/

Søkere oppfordres til å ha satt seg inn i retningslinjene før de søker.

Søknadsfrist: 15. juli 2017